Rigtige konsulent i første forsøg | Copenhagen IT Consult

Claus Grue er chef for Kompetence-organisationen i KMD’s Projekt- og konsulenthus. Projekthuset består af cirka 140 mand hvoraf 110 er it-konsulenter, og konsulenthusets primære arbejdsområde er udvikling af projekter, vedligeholdelse og outsourcing for Kommuner, statslige institutioner og private virksomheder.

KMD og Copenhagen IT Consult (tidligere kendt som PØ Data) har samarbejdet siden 1996, og med tiden er Copenhagen IT Consult blevet blandt de foretrukne leverandører til projekt og konsulenthuset, og ifølge Claus Grue er det ikke tilfældigt.

“Når vi har brug for eksterne konsulenter, så kan det skyldes to ting. Vi har ikke de rigtige kompetencer blandt medarbejderne, eller også er det i perioder med kraftig spidsbelastning.

I de tilfælde er det vigtigt, at samarbejdspartneren kan levere den rigtige konsulent i første forsøg og med kort varsel. Det kan Copenhagen IT Consult, og det har de gjort, hver gang vi har haft brug for det.”

Kompetent samarbejdspartner

For at det kan lade sig gøre, skal samarbejdspartneren besidde en række kompetencer, og de kompetencer har Copenhagen IT Consult, fortsætter Claus Grue.

“Copenhagen IT Consult har forståelse for KMD som forretning, vores kultur og vores kunder, de har kort reaktionstid og forståelse for spillereglerne i branchen. En væsentlig kvalitet ved Copenhagen IT Consult er, at de selv foretager en screening og et grundigt kvalitetstjek af alle konsulenter, før de præsenterer dem for os. Den procedure sparer både os og konsulenten for meget tid, og den sikrer høj kvalitet. Copenhagen IT Consult kan stå 100 % inde for, hver konsulent de sender ud – og det har givet udelukkende positive resultater for KMD.”

Fleksibel sparring

Copenhagen IT Consult er ikke bare en leverandør af IT-konsulenter, de er også en fleksibel sparringspartner, mener Claus Grue.

“I samarbejdet med Copenhagen IT Consult oplever vi en afstemning af forventninger, der ikke kun er til stede under indgåelsen af aftalen, men derimod en proces der løber under hele forløbet. Det er med til hurtigt at få finpudset og optimeret samarbejdet – til begges tilfredshed”

Om Copenhagen IT Consult som samarbejds- og sparringspartner opsummerer Claus Grue med følgende ord:

“Nemt, professionelt og meget effektivt.”