Konsulent eller ansat - Copenhagen IT Consult | Copenhagen IT Consult

ansatkonsulet

For at vurdere, om det kan betale sig at ansætte en person eller tilknytte en ekstern konsulent, bør nedenstående spørgsmål besvares:

  • Kræver opgaven specialviden, som virksomheden kun har begrænset brug for efterfølgende?
  • Har virksomheden kun brug for den ekstra kapacitet under udvikling/opdatering af systemet? Er der et fagligt miljø, der kan inspirere og fastholde en fastansat i det lange løb?
  • Haster det, eller kan virksomheden vente tre-fire måneder på at komme i gang? (Det tager som regel minimum 3 måneder at ansætte en ny medarbejder)
  • Hvilke krav stiller ledelsen til faste kontra variable omkostninger? Når udgiften til den eksterne konsulent skal sammenlignes med den fastansatte, skal der tages højde for skjulte udgifter til den fastansatte, som virksomheden ikke har i forbindelse med den eksterne konsulent: for eksempel, rekrutterings- eller oplæringsomkostninger samt
  • Løn under ferie og sygdom
  • Forsikringer
  • Uddannelse
  • Personalegoder
  • Eventuel opsigelsesgodtgørelse, hvis det bliver nødvendigt at afskedige medarbejderen

Beregninger har vist, at det koster mellem en halv og hel årsløn at ansætte en ny medarbejder, alt efter hvor kompleks stillingen er.

Vi kan hjælpe jer med både med eksterne IT-konsulenter og rekruttering af en ny medarbejder.

Valget er dit.

Kontakt os på 4594 8010 eller mail@citc.dk