Privatlivspolitik CitC | Copenhagen IT Consult

CitCs persondata politik

GDPR – eller på dansk – persondataforordningen

Copenhagen IT Consult, CItC, overholder denne og passer på dine data hos os. Vi er dataansvarlige i relation til nedenfor nævnte oplysninger. Du kan kontakte os på følgende adresse eller via mail

Copenhagen IT Consult A/S

Cvr. nr. DK18784545

Fruebjergvej 3

DK-2100 København Ø

Tlf. (+45) 45 94 80 10

Vores web adresse er: citc.dk

Vores mail adresse er: Mail[at]CITC.dk

Alle registrede har til enhver tid ret til at:

Hvad registerer CITC?

IT-konsulenter, der har været gennem CitC’s kvalitetssikring, registeres med nødvendige kontaktdata, firmanavn, hvilke projekter, konsulenten har gennemført/været med på, hvilke kompetencer konsulenten besidder, samt på hvilket niveau IT-konsulenten mestre disse kompetencer på. Endvidere hos hvilke firmaer/projekter/opgaver, som disse kompetencer er brugt på af IT-konsulenten. Formålet med registeringen er, at skabe det bedst mulige grundlag for, vi hos CitC kan matche IT-konsulentens opgaveønsker/kompetencer med mulige kunders behov for at få disse opgaver udført.

Kunder/kundeemner, der enten er eller har været i kontakt med CitC siden 1994, registeres med nødvendige kontaktdata, dvs. navn, tlf. nr., email, firmanavn. Endvidere registeres hvilke kompetencer, som kunden/kundeemnet kunne være interesseret i at benytte for at løse sit firmas opgaver. Formålet med registeringen er, at skabe det bedst mulige grundlag for, vi hos CitC kan matche kundens behov for at få disse opgaver udført med den rette IT-konsulents kompetencer. Endvidere registeres betalingsdata på kunder, således at vi kan fakturer dem, som ønsket og aftalt.

Hvad benytter CITC disse oplysninger til?

At markedsføre og sælge IT-konsulenter til mulige kunder/kundeemner under opnåelse af det bedst mulige match mellem opgave, kunde og opgave i godt samarbejde med IT-konsulenten og kunden.

Kan man få overflyttet sine oplysninger til tredjemand?

Ja, det kan man. Så længe overgivelsen ikke benyttes i kommerciel øjemed. Vi kan tilbyde, at dataene udleveres i samme format, som vi modtog dem – oftest i form af et Word eller et PDF dokument.

Kan man få rettet ukorrekt, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger?

Ja, vi har ingen interesse i at have sådanne oplysninger. Tværtimod

Kan man få slettet alle sine personoplysninger hos CItC?

Ja, selvfølgelig. Vi har absolut ingen interesse i at opbevare personoplysninger på personer, som ikke er interesseret i at samarbejde med os.

Hvem kan du klage til?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi, som databehandler, behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk