SÅDAN GØR VI - Copenhagen IT Consult | Copenhagen IT Consult

Copenhagen IT Consult har en bred vifte af projektledere, it-arkitekter, udviklere, driftsfolk samt meget mere. De har alle mindst seks års erfaring med deres ekspertisefelt, men det er ikke atypisk at blive tilbudt en konsulent, der har arbejdet i IT-branchen i mere end 10-15 år.

Men det handler for os ikke kun om at finde en person med den fornødne ekspertise – det handler om at finde en ekspert, der passer ind i netop jeres projekt og jeres organisation/kultur.

Det gør vi ved – i samarbejde med jer – at sikre de rigtige omstændigheder, når I skal vælge konsulent og være nærværende og tilgængelige hele vejen igennem.

howwedo

Når I bliver tilbudt en konsulent fra os, står vi inden for den tilbudte persons ekspertise og evne. Vi arbejder også for, at forventningerne er velafstemte – ikke bare indledningsvis med også efterølgende. Sammensætningen skal være helt perfekt – konsulenten skal være den helt rette ekspert til jeres projekt, både i ekspertise og personlighed. Det gør vi indledningsvis ved at selektere bevidst og målrettet, når vi udvælger potentielle konsulenter til et givent projekt.

Det udvalg af konsulenter, vi tilbyder, bygger på en væld af kriterier:

ET PAR AF JERES UDVÆLGELSESKRITERIER

Vi er også med hele vejen i processen. Der vil ikke være et tidspunkt, hvor I ikke vil kunne komme til os med spørgsmål, anmodninger eller en anmodning om hjælp.

I dag-til-dag driften er samarbejdet helt op til, hvad I har aftalt med konsulenten. Men vi er med på sidelinien for at sikre, at jeres oplevelse med konsulentrn forløber glat og gnidningsfrit. Hvis der opstår nogen som helst udfordringer eller muligheder, som ikke er omfattet af den indledende kontrakt, kan I kontakte os. Så sætter vi os ned og skaber igen rammerne for, at I får netop den assistance og service, I ønsker. Det er i både jeres, vores og konsulentens interesse, at et projekt passer sammen med konsulenten.
Vores konsulenter er vores samarbejdspartnere, og de orienterer os løbende om relevante muligheder og problemstillinger. Det styrker processen og samarbejdet. Vi er omfattet af samme tavshedspligt som vores konsulent. Hvis det findes nødvendigt kan I også kontakte os, så vi kan diskutere forholdene omkring arbejdet. På den måde sikrer vi, at I får den ekspertise og det præcise resultat, som projektet kræver.

Med jævne mellemrum beder vi vores konsulenter om at udfylde et spørgeskema, der forholder sig til det givne projekt. Vi er med hele vejen. For både jer og vores konsulent – så vi er sikre på, at I opnår de resultater, som I ønsker.