Mere samarbejde forbedre konkurrenceevnen | Copenhagen IT Consult

Kunder og konsulenthuse skal samarbejde mere. Det mener Pierre Ørndorf, direktør for Copenhagen IT Consult (PØ Data), og han bakkes op af kolleger fra branchen i stor artikel i Computerworld.

Under overskriften “Nye vinde blæser over konsulentbranchen”, bringer Computerworld i dag en stor artikel om samarbejde, markedsforhold og forretningsstrategier i danske konsulenthuse.

Avisen har talt med tre konsulenthuse, heriblandt PØ Data. Blandt de tre konsulenthuse er der stor enighed om, at det tætte samarbejde med kunden er et væsentligt element, når det gælder om fortsat at kunne skabe værdi for kunden og dermed være konkurrencedygtig i en tid med krise og off shoring til udlandet.

Det tætte samarbejde er alfa og omega, mener Pierre Ørndorf fra Copenhagen IT Consult (PØ Data). Ikke at der er noget nyt i det, for tætte og gode samarbejdsrelationer har været en forretningsstrategi hos Copenhagen IT Consult (PØ Data) siden virksomheden blev stiftet for 19 år siden.

“Vi vil meget gerne have en tæt dialog med vores kunder, og vi prøver at være innovative på den tilgang. Det handler om virkelig at høre efter, når vi har dialogen og så prøve at understøtte det samtidig med, at vi kommer med vores egne forslag”, siger Pierre Ørndorf, direktør hos Copenhagen IT Consult, til Computerworld.

Han mener, at det er vigtigt at konsulenthuset får indblik i kundens strategiske overvejelser, men andre forhold med betydning for projektets succes, som for eksempel at se på tilgængeligheden af forskellige resourcer på det aktuelle tidspunkt. Derfor er det vigtigt at konsulenthuset kommer ind på så tidligt et tidspunkt i forløbet.

“Vi er så afhængige af hinanden, at vi når ikke de mål, vi skal, hvis ikke vi samarbejder”, siger han.

Samarbejde styrker konkurrenceevnen Hans synspunkter bakkes op af konsulenthuset iMind og Creuna, der også er interviewet til artiklen. De to konsulenthuse lægger, ligesom Copenhagen IT Consult (PØ Data), vægt på at lære kunden og kundens behov grundlæggende at kende, sådan at de kan levere den løsning, der giver kunden mest værdi i længden. Og det er glædeligt mener Pierre Ørndorf.

“Hvis det tætte og åbne samarbejde i højere grad bliver en del af den danske forretningskultur, vil det styrke vores konkurrenceevne på internationalt plan”.

Læs artiklen i Computerworld