Konsulent med bred .Net erfaring | Copenhagen IT Consult

Erfaring fra: Forsikring, Logistik, Finans og den offentlige sektor.

RESUME

Konsulenten er mangeårig .Net udvikler med stor erfaring i udvikling af service orienteret arkitektur, applikationsservere, automatiseringer, web-sites, integration mod eksterne/offentlige systemer, m.m.
Konsulenten arbejder meget selvstændigt, påtager sig gerne ansvar, evner fordybelsen/analysen af komplekse problemstillinger, er fokuseret på at afslutte sine opgaver til tiden og og er vant til at have direkte kontakt til slutbrugere og andre interessenter.

Konsulenten er specialiseret i .Net platformen med hovedvægt på C#, WCF, WPF, Silverlight, LINQ, ADO.NET, ASP.NET og på databasesiden i både SQLServer (TSql) og Oracle (Pl/Sql). Desuden et godt kendskab til SharePoint 2010, Windows Phone udvikling og clientside frameworks såsom AngularJs, Bootstrap m.fl.

Konsulenten har arbejdet for en række store firmaer indenfor bl.a. den finansielle sektor og logistiksektoren primært som udvikler, designer, arkitekt og i perioder som projektleder.

Opdateret 31/1-2014