It-konsulentens timerpris er ikke så høj endda | Copenhagen IT Consult

Når alle udgifter til en fastansat it-medarbejder gøres op, er der ikke så stor forskel i timeprisen på den fastansatte og en ekstern it-konsulent. Ofte er konsulenten billigst i det lange løb.

Det er ikke så dyrt at hyre en it-konsulent, som mange tror.

Sammenlignet med en fastansat it-medarbejder, der tjener 50.000 kroner om måneden, kan en virksomhed betale 830 kroner i timen for en ekstern it-konsulent, før der er break even.

Når det forholder sig sådan, så skyldes det blandt andet, at det koster tid og penge at lave et rekrutteringsforløb. Mange glemmer ofte også at medregne udgiften til den faste medarbejderes ferie, sygdom, frokost og uddannelse. Disse udgifter afholder den eksterne it-konsulent selv.

Detaljeret beregning Vi har lavet en detaljeret beregning, der viser, hvor meget det i realiteten koster at have en fastansat til at løse opgaverne kontra en konsulent.

Bestil vores detaljerede beregning

Beregningerne viser, at forskellen ofte er så lille, at det ikke bør være konsulentens timepris, der er afgørende for, hvordan opgaven løses.

For at vurdere, om det kan betale sig at ansætte en person eller tilknytte en ekstern konsulent, bør nedenstående spørgsmål i stedet besvares: