I konsulentrollen er der fokus på opgaven | Copenhagen IT Consult

Det var hans personlige ”40-års-krise”, der ved et tilfælde gjorde Jan Typp til selvstændig it-konsulent. Det startede som en midlertidig nødvendighed, men nu har Jan ingen planer om at stoppe igen – blandt andet fordi, det er opgaven, der er i centrum, når man er konsulent.

 

Da Jan Typp var 39 år, blev han opsagt på grund af omstrukturering. Det var anden gang i sit liv, han havde fået en fyreseddel stukket i sin hånd. Han følte afmagt, fordi han ikke selv havde nogen indflydelse på beslutningen, og fordi den påvirkede dagligdagen i stort omfang. I den forbindelse begyndte Jan også at tænke over sin alder.

– Jeg tænkte, at det nok skal gå at blive fyret så længe jeg er 35-40 år, men hvad hvis det sker igen, når jeg er 55, fortæller Jan Typp.

Jan Typp

Som følge heraf besluttede han at gøre noget for at tage kontrol over situationen. Han ville have sin egen virksomhed, og tænkte at han kunne udvikle et produkt i spændingsfeltet mellem BI og CRM – områder, som han havde stor erfaring med. Efter en del opsøgende salgsarbejde og 4-5 måneders udviklingsarbejde, opstod der behov for yderligere kapital.

Jan tog en tre måneders konsulentopgave hos Copenhagen IT Consult (PØ Data) for at skaffe penge til projektet, og det blev starten på en god tilværelse som selvstændig it-konsulent.

En god hylde
Det viste sig nemlig, at konsulentrollen var en god hylde for Jan, der i de 20 år, han var fastansat, har været hele spektret af stillinger fra operatør til koncern it-chef igennem. Det har altid været naturligt for ham at have ledelsesansvar, men han savnede at være tæt på tingene og have hænderne i substansen, da han endte i ledelsestunge stillinger.

– Jeg var nok landet i job med for meget ledelse og for lidt “hands on”. I konsulentrollen kan jeg kombinere begge dele, siger han.

Jan følte også, at det kunne blive svært for ham at være i en stilling helt uden ledelsesansvar på grund af sin personlighed og sine mange år som leder.

– Jeg er en meget synlig person, som qua tidligere lederroller er vant til at bestemme. Viser man for meget af den side i fast job uden ledelsesansvar, kan man let komme i konflikt med kollegerne, men i konsulentrollen, er det en værdsat egenskab, at man kan tage førertrøjen på.

Opgaven i centrum
En anden ting, Jan har konstateret om konsulentrollen, er, at det opgaven, der er i centrum, og ikke organisatorisk fnidder.

– Du kan fokusere på opgaven og de ting, du er sat til at lave. Du kan træde et skridt på afstand af organisationen, hvis du er uenig i noget. Som ansat bliver du nemmere personligt infiltreret, hvis ledelsen tager en beslutning, som du er lodret uenig i. Som konsulent kan jeg gøre opmærksom på min mening på et fagligt niveau og leve med, at de ikke retter sig efter den. Men som ansat ville en beslutning, som jeg ikke er enig i, tære på mig, forklarer han.

Også i forhold til kollegerne er det lettere at holde fokus på samarbejdet om opgaven.

– Fordi jeg ikke skal gøre karriere i virksomheden, er jeg ikke en trussel i forhold til kollegerne, og dermed er det nemmere for mig at opnå et tillidsforhold og arbejde sammen om opgaven.

Et godt konsulenthus
Jans første opgave, der var berammet til tre måneder, endte med at vare lidt over to år. Jan er stadig tilknyttet PØ Data og er glad for samarbejdet, selvom han også arbejder med andre konsulenthuse.

– PØ Data er et af de seriøse konsulenthuse – der er andre konsulenthuse, som jeg hører jeg aldrig fra, undtagen når kontrakten skal forlænges, siger Jan om Copenhagen IT Consult (PØ Data).

Han kan godt lide, at konsulenthuset er til stede i forhold til sine konsulenter.

– Det gode ved Copenhagen IT Consult (PØ Data) er blandt andet, at de opfatter sig selv som et konsulenthus, og at de konsulenter, de har i arbejde, arbejder for dem. De følger op og interesserer sig for sine konsulenter og konsulenten er ikke en vare, der bare skal sælges.