Farligt at droppe projektlederen | Copenhagen IT Consult

Nogle virksomheder sparer tilsyneladende på projektledelsen i krisetider. Det er en farlig vej at gå, advarer Eva Riis, der er ekstern lektor i projektledelse.

 

For tre år siden var det ikke til at opdrive en projektleder. Nu er der mange ledige projektledere, og hos Copenhagen IT Consult ser man en tydelig tendens til, at ledigheden er større i denne gruppe end for øvrige it-konsulenter.

Men som virksomhed bør man helt klart ikke spare på projektledelsen advarer Eva Riis, ekstern lektor i projektledelse ved Syddansk Universitet.

– Det er en farlig vej at gå, fordi projektlederen er meget vigtig for projektets succes, siger hun.

Eva Riis mener ikke at man kan forvente at gennemføre et projekt uden projektleder, heller ikke selvom man baserer sig på Scrum og lignende metoder.

– Hvis der ikke er penge til god projektledelse bør man overveje om man overhovedet skal gennemføre projektet, siger hun.

Når projektledelse er så vigtig, er det blandt andet fordi projektlederen er god til at se helheden i projektet og sikre god interessenthåndtering. Den kan nemt gå fløjten uden en projektleder.

– Hvem skal så holde øje med hvor projektet er på vej hen og sikre, at det giver værdi, når det bliver afleveret?, spørger Eva Riis.

Ny forskning
At god projektledelse har afgørende betydning for succes, har man vidst i mange år, ja nærmest i generationer.

Nyere forskning viser dog, at der også er anden væsentlig faktor for succes.

– Inden for de sidste 10 år har man fundet ud at projektejeren også er afgørende for succesen. Endnu er ejerens rolle dog ikke helt klarlagt, og derfor forskes der en del i det, siger Eva Riis.

Projektejeren skal agere på en måde, som signalerer, at projektet er vigtigt, og at man tager det alvorligt. Og allokerer ejeren ikke ressourcer til god projektledelse, kan det have betydning for de øvrige projektdeltageres indsats.

– Uden projektleder kommer ejeren til at signalere, at det ikke er så vigtigt, vurderer Eva Riis.