Eksterne it-konsulenter giver den nødvendige fleksibilitet | Copenhagen IT Consult

Vi er hos SDC i Ballerup, som er et drift- og it udviklingshus for pengeinstitutterne i Skandinavien.

SDC udvikler både it løsninger rettet mod pengeinstitutternes slutkunder men også it løsninger til medarbejderne i pengeinstitutterne.

Sådan starter et it projekt

Et it projekt starter med en kort kravsafdækning og en business case vurdering. Falder den positiv ud afsættes der midler til udvikling af projektet, og tid, økonomi, kvalitet og funktionalitet fastlægges, hvorefter projektudviklingen påbegyndes. Hovedparten af it udviklingsprojekterne er tværnordiske. Det holder også omkostningerne nede for det enkelte pengeinstitut

 

Mia Dalsgaard, som er afdelingsleder, har det overordnet ansvar for en række it udviklingsprojekter herunder personaleansvaret, og det er ifølge Mia Dalsgaard ofte lidt af et puslespil at få bemandingen af et it projekt til at hænge sammen. For at få leveret et it projekt til aftalt tid skalerer SDC bemandingen op med eksterne it konsulenter.

Hvor kommer de eksterne it konsulenter fra?

SDC benytter eksterne it konsulenter fra såvel Ukraine og Indien som Danmark. På spørgsmål om SDC føler, at de danske it konsulenter fagligt kan matche de udenlandske lyder der et rungende ja fra Mia Dalsgaard, som bestemt oplever, at de danske it konsulenter er meget selvhjulpne og hurtigt får sat sig ind i de nye opgaver. Faktisk kommer de danske it konsulenter med stor passion for deres arbejde og er yderst dedikeret til at yde en god indsats.

Hvad kan Copenhagen IT Consult (tidligere kendt som PØ Data A/S)?

Til at levere de danske eksterne it konsulenter benytter SDC bl.a. Copenhagen IT Consult. Som Mia Dalsgaard forklarer, er det afgørende for SDC, at it konsulenthuset kan levere it konsulenter med de helt rigtige kvalifikationer og det hurtigt, men selvfølgelig er det også vigtigt, at it konsulenthuset kan afkode kulturen hos SDC, og opfatte og forstå, hvordan hun er som leder. Alt det kan Copenhagen IT Consult.

 “Vi har et upåklageligt samarbejde med Copenhagen IT Consult, som jeg også synes er meget proaktive og følger godt op på, hvordan projektet skrider frem og har et nært forhold til konsulenten. For Copenhagen IT Consult er  it konsulenten ikke bare et nummer, og det er rart at mærke for mig som kunde”.

Derfor kan afdelingsleder Mia Dalsgaard varmt anbefale it konsulenthuset Copenhagen IT Consult til andre.