Besøg af Claus Hjort Frederiksen | Copenhagen IT Consult

Copenhagen IT Consult (PØ Data A/S) har haft besøg af finansminister Claus Hjort Frederiksen. Formålet var at diskutere de små og mellemstore virksomheders vilkår, hvor f.eks. de store virksomheders betalingsbetingelser skaber urimelige vilkår for SMVérne.

billedeartikkel

      Claus Hjort hilser på Pierre Ørndorf

At finansminister Claus Hjort Frederiksen tager de SMVs (små/mellemstore virksomheder) erhvervsvilkår alvorligt ses af, at han onsdag den 10. august 2011 besøgte PØ Data A/S for at høre virksomhedens synspunkter.
Et af de områder, der blev berørt, var kreditpresset fra de store virksomheder, som bruger SMVérne som bank ved at kræve lange betalingsbetingelser på op til 90 dages kredit – oven i det kommer så, at de små erhvervsdrivende må finde sig i ringe betalingskultur og ofte ser overskredne betalingsfrister. Det til trods for at EU har vedtaget et direktiv – direktiv 2011/7/EU fra den 16. februar 2011 – og direktiv om “late payment”, hvor udgangspunktet er en måneds betalingsfrist og ingen overskredne betalingsfrister. S/M virksomheders markedssituation er ikke sådan, at de bare kan lægge de øgede renteudgifter oven på “udsalgsprisen”, og situationen er alvorlig, påpegede dir. Pierre Ørndorf, ikke mindst fordi jobvæksten skal komme fra SMV´erne. Derfor haster det med at få implementeret EU’s direktiver nationalt.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen var klar over situationen og nævnte, at det offentlige allerede i dag opererer med 30 dages betalingsfrist.

 Et andet punkt på dagsorden var det offentliges indkøbspolitik, som i høj grad hænger sammen med erhvervspolitik og dermed er et politisk valg, hvilke virksomheder der ønskes fremmet via det offentliges IT udbud.
I dag bliver de store IT virksomheder ofte favoriseret igennem et pointsystem, hvor der bl.a. gives point for antal certificerede fastansatte, fastholdelses- og udviklingsprogrammer samt CSR politik. Alt dette er fint, men pointsystemet yder f.eks. ikke PØ Data A/S retfærdighed, fordi PØ Data A/S er konsulentmægler med få ansatte og lever af at formidle eksterne kvalitets sikrede IT konsulenter primært til større virksomheders IT afdelinger. Kunder, der må antages at være professionelle, krævende brugere af IT services og dermed den bedste garant for, at PØ Data kan levere varen. PØ Data A/S blev i 2009 kåret af ComputerWorld som Danmarks bedste konsulenthus.
Det offentliges indkøbspolitik betyder,   at ofte vælges ikke den mest økonomiske løsning til gavn for slutkunderne og det danske samfund.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen takkede Pierre Ørndorf for hans synspunkter, som han havde lyttet til med interesse, og som ville indgå i hans og regeringens erhvervspolitiske overvejelser.