Artikel i Børsen – handler det hele om pris? | Copenhagen IT Consult

Man vælger dem som er store og som man kender – men er det altid de store, der leverer innovationen?” Børsen artikel med Pierre Ørndorf fra Copenhagen IT Consult (tidligere kendt som PØ Data).

“Man vælger dem som er store og som man kender – men er det altid de store, der leverer innovationen?” Copenhagen IT Consult (PØ Data) har medvirket i en artikel i Børsen fredag den 16/3, hvor direktør Pierre Ørndorf udtaler sig om det offentlige udbud og det store spild af penge, i forbindelse med dette.

Læs hele artiklen nedenfor – er du enig i at det offentlige mangler risikovillighed med hensyn til deres udbud og forfordeler mindre virksomheder – til skade for væksten?

“Synes godt om” artiklen eller del den via Facebook.

Læs artikel fra Børsen